Huishoudelijk Reglement

1. Mensen met goede en eervolle bedoelingen zijn welkom bij Samaritan Riders vzw. 

2. De leden mogen niet handelen in strijd met de doelstellingen van de vzw.

3. Elke vorm van agressie of onverdraagzaamheid naar andere leden van de vzw toe, om welke reden dan ook, worden niet getolereerd. Overtreders zullen verwijderd worden uit de vzw. 

4. De rug badge* van Samaritan Riders vzw, mag niet gecombineerd worden met eender welke supportbadge of supportkledij van andere motorclubs (MC’s) of een rug badge van een andere vereniging, dit om de leden en de vzw te beschermen tegen eventuele conflicten. Het logo mag onder geen beding worden gebruikt zonder de goedkeuring van het bestuur onder welke vorm dan ook.

5. De rug badge kan enkel verkregen worden met goedkeuring van het bestuur. Enkele minimumvereisten om een rug badge te bekomen zijn tevens: 1 jaar lid zijn, aanwezig zijn op activiteiten en of ritten, loyaliteit betuigen aan de Samaritan Riders vzw en zijn leden en bestuur. Er mogen ook in het verleden geen conflicten geweest zijn met andere motorclubs. Er word een vergoeding betaald voor de rug badge, deze is enkel een deelname in de onkosten en bedraagt 40 euro. De rug badge word op een lederen of stoffen jacket of vest geplaatst en wordt verondersteld tijdens ritten, vergaderingen, bijeenkomsten, en vertegenwoordiging van de Samaritan Riders vzw gedragen te worden. Er word maar één rug badge per persoon toegekend, afwijkingen hieromtrend kunnen door het bestuur worden goedgekeurd. Deze representatieve punten dienen nageleefd te worden. Het bestuur beslist na evaluatie wie er in aanmerking komt om de rug badge te dragen.

6. De rug badge blijft ten allen tijde eigendom van de Samaritan Riders vzw en kan teruggevorderd worden. Bij weigering van teruggave van de rug badge zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden. 

7. Interviews over de werking en doelen van de Samaritan Riders vzw worden enkel door het bestuur gegeven, tevens kan enkel het bestuur eventuele beloftes maken.

8. Op ritten worden de verkeersreglementen nageleefd.Op iedere rit of bijeenkomst kan er door het bestuur gevraagd worden om de verplichte boorddocumenten voor te leggen eveneens een geldig rijbewijs.

9. De naam van de Samaritan Riders vzw, moet te allen tijde gerespecteerd worden.


10. Club info verspreiden via sociale media moet worden goedgekeurd door het bestuur, het mailverkeer gebeurd enkel door het bestuur dit om de wet op de privacy te respecteren.

*onder rug badge word verstaan: het logo met een afmeting van 24.5 cm op 33 cm groot.

Deel deze pagina