Huishoudelijk Reglement

1. Mensen met goede en eervolle bedoelingen zijn welkom bij de Samaritan Rider. 

2. De leden mogen niet handelen in strijd met de doelstellingen van de vzw 

3. Elke vorm van verbale en non-verbale agressie of onverdraagzaamheid naar andere leden toe, om welke reden dan ook, worden niet getolereerd. Overtreders zullen verwijderd worden. 

4. Het embleem mag niet gecombineerd worden met eender welke supportbadge van MC’s, of andere rug badge, dit om de leden te beschermen tegen eventuele conflicten. Het logo mag onder geen enkel beding worden gebruikt, zonder de goedkeuring van het bestuur.

5. De rug badge kan enkel verkregen worden met goedkeuring van de raad van bestuur. Minimumvereiste, 1 jaar lid zijn, regelmatig aanwezig zijn op activiteiten en of ritten. Loyaliteit betuigen aan de Samaritan Riders vzw en zijn leden en bestuur. De rug badge wordt op een lederen of stoffen jacket of vest geplaatst, en wordt verondersteld tijdens ritten, vergaderingen, bijeenkomsten, en vertegenwoordiging van de Samaritan Riders gedragen te worden. Er mogen ook in het verleden geen conflicten geweest zijn, met andere Motorclubs, Deze representatieve punten dienen nageleefd te worden. Het bestuur beslist na evaluatie, wie er in aanmerking komt, om de grote rug badge te dragen.

6. De rug badge blijft te allen tijde eigendom van de Samaritan Riders vzw en kan teruggevorderd worden. (De vergoeding die betaald wordt, is slechts een deelname in de onkosten) Bij weigering van teruggave, zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden. Er wordt maar een rug badge per persoon toegekend. 

7. Interviews over de werking van de Samaritan Riders vzw, worden enkel door het bestuur gegeven. Het logo mag enkel met toestemming van het bestuur, gebruikt worden, onder welke vorm dan ook. Enkel het bestuur kan eventuele beloftes maken.

8. Op ritten worden de verkeersreglementen nageleefd.Op iedere rit of bijeenkomst kan er door het bestuur gevraagd worden om de verplichte boorddocumenten voor te leggen eveneens een geldig rijbewijs.

9. De naam van de Samaritan Riders vzw, moet te allen tijde gerespecteerd worden.